18 August

	  Slot 9 -10 am  

	Ganesh
	Deepak
	Rohan
	Dhrupal
	Suraj
	Keshav lunani
	T. Hemanth kumar
	Prachi Mishra
	Arushi Jain
	 Dharita
	Sandip Bisui
	Kumar prem arjun
	
	  Slot 10 -11 am  
	

	Monica
	Tanushree
	Kumar Arti
	Kalyani 
	Anoop
	Veeraswamy
	Abhijit
	Sahil
	Sanjeev
	Rohit
	Virendra
	Prakhar

	  Slot 11 -12 am  
	Gaganpreet
	Ujjawal
	Tejram
	Sanchit
	Nalini Ranjan
	Abhinav
	Shikha
	Surabhi
	B.Manedhar 
	Jaskeerat Singh
	Sailesh 
	V.Shyam Kumar

 	   
	  Slot 2.30 - 3.30 pm  

	Himani
	Gs dixit
	Saumya
	Supriya
	Seema kumara
	Mayank Agarwal
	Tanmay 
	Gagan Agarwal
	K.Kishore Kumar
	Shivam Yadav
	gajendra Meena

 


Waiting List

	
		Rahul Mishra
		Nagaraj
		Naval
		Vicki Anand
		Vimal Kumar Gaurav
		Shantanu
		Abhijeet
		Javesh
		Prashik
		Ankita