Life membership

(As on 18.11.2005)

     Sl.No.  Membership        Date                   Name                         
         1     01.04.1970 Mr. JOHN W. ALOCOTT
         2     01.04.1970 T.K. KICUNIK
         3     01.04.1970 G. OAKLEY
         4     27.03.1976 R. K. RASTOGI
         5     01.11.1976 R. K. GHAI
         6  F-349   01.04.1981 R. C. RAMNANI
         7  G-463   02.01.1982 Dr. MADAN MOHAN
         8  C-25   05.04.1982 Mr. AJAY Kr. AGARWAL
         9  F-357   26.04.1985 RAMESH BACHANI
       10  G-435   26.04.1985 BISWAJEET Kr. JHA
       11  I-524   01.04.1987 SANJAY KUMAR
       12  I-497   01.04.1987 GAUTAM PARASNIS
       13  I-487   01.04.1987 NARESH SHARMA
       14  M-57   09.11.1987 PRAMOD Kr. TIWARI
       15  M-1   02.04.1988 Maj. V. I. TRIVEDI
       16  M-674   03.10.1988 Mr. S. JACOB
       17  N-85   28.12.1988  FLT. LT.  RAJ KARAN SINGH SHERA
       18  L-599   01.04.1989 SIDDHARTH VALLURI
       19  L-632   21.04.1989 SANJAY SHUBHASH
       20  L-634   02.05.1989 VIGGYAN SINGHAL
       21  P-6   05.04.1990 RAVI RANJAN
       22  P-60   05.04.1990 AVIK GHOSH
       23  M-21   06.04.1990 SHRIKANT THAMHANE
       24  I-525   14.05.1990 ALOK KHARE
       25  Q-89   18.12.1990 PANKAJ NARAIN
       26  Q-131   05.04.1991 JACOB PHILIPS
       27  Q-44   12.04.1991 MAKRAND G. JOSHI
       28  Q-11   19.04.1991 YOGESH MALHOTRA
       29  N-51   26.04.1991 RAJA SEN GUPTA
       30  N-09   21.05.1991 SHYAM VARAN NATH
       31  P-57   13.06.1991 SUHAIL AHMED
       32  Q-65   24.06.1991 ASHIT SAXENA
       33  K-584   25.07.1991 SUDIPTO GHOSH
       34  P-37   18.11.1991 MANISH GUPTA
       35  P-10   19.02.1992 SANJAY NAYAR
       36  R-151   12.03.1992 ASHOK G.
       37  N-08   19.12.1992 ASHISH KUMAR DAS
       38  P-49   19.12.1992 ARVIND KUMAR CHOWDHARY
       39  R-02   19.12.1992 NAGENDRA KUMAR GOEL
       40  Q-21   19.12.1992 ARUN GOEL
       41  M-673   19.12.1992 ROHIT BORWANKAR
       42  S-54   30.06.1993 DADALA R. S. JONES
       43  R-81   30.06.1993 SWINDERJEET S. KARLA
       44  T-62   05.07.1993 JAPINDER SINGH
       45  T-22   15.04.1994 JAYESH SHARMA
       46  R-56   15.04.1994 JAYADEEP G.
       47  U-01   15.04.1994 RAVI NEMANI
       48  U-02   15.04.1994 SALIL NEMANI
       49  U-03   15.04.1994 ANIL NEMANI
       50  T-64   16.02.1995 ROHIT KUMAR
       51  U-10   March-1995 ARISH ALI
       52  U-11   March-1995 SUMIT GUPTA
       53  T-49   March-1995 SHASHANK SHEKAR
       54  T-50   March-1995 SHIVI AWASTHI
       55  U-76   March-1995 SUDEEP Kr. LAHIRI
       56  U-102   March-1995 ASHISH CHANDRA
       60  P-02   March-1995 MAHESH CHANDRA
       61  W-02   April-1997 ARVIND KUMAR TRIPATHI
       62  U-90   April-1997 VINEET KUMAR MANDHAR
       63  Y-03   May-1998 VINAY JOHAR
       64  Y-04   May-1998 KSHITIZ KRISHNA
       65  Y-21   Oct-1998 ASHISH TEWARI
       66  Z-66   April-1999 SATYENDRA Kr. TOMAR
       67  AZ-07   June-2000 ASHISH KUMAR AGARWAL
       68  AY-23   June-2000 ASHISH DIXIT
       69  B-01   May-2001 Sqn. Ldr. PREM SINGH
       70  B-08   Sept-2001 Mr.ROHAN MOITRA
       71  AB-04   Dec-2001 ABHISEK SWAIN
       72  ZB-19   Jan-2002 SHRUTI MAHESHWARY
       73  C-12   Oct-2002 DEVVRAT BHARTI
       74  C-13   Oct-2002 SANTOSH KUMAR GUPTA
       75  C-16   Jan-2003 AKSHANSH AGARWAL
       76  C-06   Aug-2002 HAMENT CHAUDHARY
       77  D-15   Aug-2003 MANAS RANJAN GARTIA
       78  ABC   Aug-2002 Mrs V. N. LAKSHMI               
       79  E-02   April-2004 Mr. ATHARVA POUNDARK
       80  E-07   May-2004 SALIL DHAWAN
       81  E-08   May-2004 ASHVANI Kr. SHUKLA
       82  E-12   June-2004 MANU KUMAR BANSAL
       83  E-20   Aug-2004 NAGA RAJU G.
       84  E-24   Dec-2004 VIVEK HARI
       85  E-32   Jan-2005 BENDRE RAHUL RAVINDRA
       86  F-04   April-2005 AMBARISH KUNWAR
       87  F-07   May-2005 DEEPESH HIRAN
       88  F-08   May-2005 VINOD CHANDRA
       89  F-09   May-2005 Ms.ABIRA CHATTERJEE
       90  F-10   May-2005 KEDAR N. JATHAR
       91  F-11   May-2005 ASHUTOSH SARAN SINGH
       92  E-31   June-2005 AMIT SUREKA
       93  F-16   Nov-2005 AMIT KUMAR CHOUKSEY
       94  F-17    Nov-2005 JIMMY JOHN
       95  F-18    Nov-2005 VISHVA DEEPAK TEWARI
       96  F-19   Nov-2005 SANJAY KUMAR SHUKLA
       97  F-20   Nov-2005 ASHISH GUPTA
       98  F-21   Nov-2005 V. CHETHAN KUMAR
       99  F-22   Nov-2005 SUSHIL MOHAN RATNAKER

Back